salvaticopiii ovid

Noutati

Informatica , TIC

AN ȘCOLAR 2023 - 2024

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni: 13.00-15.00

 

AN ȘCOLAR 2022 - 2023

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Marți: 12.00-16.00

Documente manageriale:

Resurse educaționale:

OLIMPIADE /CONCURSURI

Olimpiada de Informatică 2023

 • Olimpiada de informatică va fi organizată în acest an în parteneriat de către Ministerul Educației și SEPI.
  • Etapa Județeană Liceu – sâmbătă, 18 Martie 2023 (Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște)
  • Etapa Județeană Gimnaziu – duminică, 19 martie 2023 (Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Târgoviște)

Olimpiada de Informatică aplicată  - AcadNet 2023

 • Înscrierea concurenților pe site ( https://acadnet.ro/ro/inregistrare ) se poate face până în data de 18.02.2023
 • Etapa zonală a Olimpiadei de Informatică aplicată  - AcadNet se desfășoară la Colegiul Național ”Ienăchiță Vacărescu” Târgoviște, pe 04.03.2023. Elevii vor fi prezenți la ora 8.30. Pentru informații despre Metodologia și Regulamentul olimpiadei, accesați OLIMPIADA de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

Olimpiada de Tehnologia Informației 2023 - etapa județeană

 • Rezultate Olimpiada Tehnologia Informatiei - etapa judeteana 2023 (înainte de contestații)
 • Dacă un concurent consideră că evaluarea nu a fost corectă, acesta poate depune contestație, în scris. În contestație concurentul va preciza ID-ul său (numele directorului în care a salvat produsele proprii), cerința pentru care contestă evaluarea, precum și motivele pentru care o contestă. Punctajul rezultat în urma evaluării inițiale poate fi modificat în plus sau în minus în urma reevaluării răspunsului pentru cerința/cerințele precizate. Punctajul total actualizat, obținut în urma reevaluării răspunsului/răspunsurilor pentru care s-a depus contestația, este definitiv. Contestațiile se vor depune Luni, 24 aprilie 2023, între orele 8,00-12,00 la secretariatul Colegiului Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște. 
 • Model Cerere Contestație 
 • Rezultate contestatii
 • Rezultate finale 

 

ATESTAT INFORMATICĂ 2023

 

AN ȘCOLAR 2021 - 2022

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Marți: 12.00-16.00

Olimpiada de Tehnologia Informației 2022

ANUNT: Elevii vor fi prezenți la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, la laboratoarele de Informatică, cel târziu la ora 8,30, având asupra lor actul de identitate. 

Olimpiada de Inovare și Creativitate Digitală - InfoEducație 2022

Olimpiada de Informatică

Etapa naţională a Olimpiadei de Informatică se va desfăşura sâmbătă, 2 aprilie 2022 (pentru gimnaziu) la Colegiul Național C-tin Carabella Târgoviște, respectiv duminică, 3 aprilie 2022 (pentru liceu) la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște, în intervalul 9.00-13.00.

Elevii vor fi prezenți în săli, cu actul de identitate,  în intervalul orar 8.00-8.15. Concurenții se vor putea conecta la serverul de concurs începând cu ora 8:30 !!! 

Pentru etapa naţională veţi avea aceleaşi ID-uri şi parole ca la etapa judeţeană.

Având în vedere modalitatea de configurare a serverelor, elevii trebuie să se conecteze pe serverele de concurs doar în ziua probei şi doar din sala de concurs.

  Vă rog să urmăriți site-ul olimpiadei: sepi.ro

Stimați colegi, atrageți atenția elevilor să aibă asupra lor un stik! Elevii trebuie știe să încarce și să partajeze în Drive filmarea, cu acces nerestricționat pentru oricine are link-ul. Asigurați-vă dumneavoastră că totul va fi în regulă !

LISTA ELEVILOR CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ DUPĂ VALIDAREA PUNCTAJELOR CONCURENŢILOR  ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Clasament final OJI LICEU după contestații - 2022

Clasament final OJI GIMNAZIU după contestații - 2022

Noutăți:

Olimpiada de Informatică aplicată  - AcadNet 2022

 • Etapa zonală a Olimpiadei de Informatică aplicată  - AcadNet se desfășoară la Colegiul Național ”Ienăchiță Vacărescu” Târgoviște, pe 19.02.2021. Elevii vor fi prezenți la ora 8.30. Pentru informații despre Metodologia și Regulamentul olimpiadei, accesați OLIMPIADA de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet 

Concursuri/ proiecte 

 • "La TINEri este Puterea" este un proiect lansat la nivel naţional de compania Coca-Cola HBC România, în parteneriat cu Asociaţia The Social Incubator - detalii aici
 • Digitaliada este proiectul Fundației Orange şi se desfășoară cu avizul Ministerului Educației (nr. 9912M/26.08.2019) și răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației Naționale privitoare la introducerea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare, dar și la adaptarea și inovarea curriculară inițiată deja cu ciclul primar - detalii aici
 • INIȚIATIVA EDUCAȚIONALĂ "DREPTURILE COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR ÎN MEDIUL ONLINE" - detalii aici 
 • CEX (Centrul Județean de Excelență Dâmbovița) https://cexdb.wordpress.com/
 • Simpozion Național ”Programarea roboților virtuali” http://ccd-dambovita.ro/activitati.html
 • NEXTLAB, concurs de robotică pentru elevii de la clasele a II-a – a X-a https://nextlab.tech/concurs-3/
 • NKCC Olimpiada Națională de Game-Script, https://www.nkcc.info
 • IKCC Scratch Game-Script Olympiad 2022, https://www.ikcc.info

Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ și TIC

Informații utile:

Atestat Informatică 2022

 • BILETELE pentru susținerea probei practice în vederea obținerii atestatului profesional la informatică conform metodologiei aprobată prin Ordinul 4843/27.08.2009 - revizuite și aprobate în Consiliul consultativ al disciplinelor informatică și T.I.C. - decembrie 2021
 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

 

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

Noutăți: 

Atestat Informatică 2021

 • Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică informatică și matematică informatică intensiv informatică în sistem online, 2020-2021
 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009
 • BILETELE pentru susținerea probei practice în vederea obținerii atestatului profesional la informatică conform metodologiei aprobată prin Ordinul 4843/27.08.2009 - aprobate în Consiliul consultativ al disciplinelor informatică și T.I.C. - ianuarie 2021
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenŃelor profesionale a absolvenŃilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică 

Programe digitale acreditate MEC:

 Resurse utile pentru implementarea platformelor educaționale

Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ și TIC

Metodică și proiectare didactică

Materiale prezentate la activitățile metodice 

 • Oportunități și obstacole ale învățării în mediul online - prezentare realizată de Profesor Vasile Gheorghița și Profesor Stan Daniela, Liceul de arte ”Bălașa Doamna”  Târgoviște
 • Diseminare proiect ”ROBOWEB-Pregatire practica europeana in domeniul ROBOticii si al paginilor WEB in vederea insertiei pe piata muncii” - coordonator proiect profesor Diaconu Diana, Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 
 • Platforma educațională Adservioprezentare realizată de profesor Constantinescu Adina, Colegiul Național”Nicolae Titulescu” Pucioasa
 • Google for Education-prezentare realizată de profesor Vlad Cătălina, Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 
 • Certificări profesionale profesori și elevi -prezentare realizată de profesor Vlad Cătălina, Cîrstea Nicoleta, Rafira Anca, Chiraic Beatrice, Colegiul Național ”Ienachiță Văcărescu” Târgoviște 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Noutăți:


Documente manageriale - inspector școlar pentru INFORMATICĂ

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu: Instalare Scratch offline - Instalare Blockly

Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Programe școlare
 2. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 3. Tipuri de lecții
 4. Proiectarea unității de învățare
 5. Ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris
 6. Obiectivele pedagogice ale disciplinelor de specialitate

AN ȘCOLAR 2018 - 2019

Noutăți:

Formularul de colectare date de contact ale profesorilor care predau Informatică/ TIC/ Informatică și TIC etc.: FORMULAR

Materiale consfătuiri județene:

Important ! Materiale utile desfășurării activității în anul școlar 2018 - 2019:

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu: Instalare Scratch offline - Instalare Blockly

Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 2. Tipuri de lecții
 3. Proiectarea unității de învățare

AN ȘCOLAR 2017 - 2018:

 • Aspecte de metodică și proiectare didactică: 

 1. Pedagogia centrată pe obiective versus  pedagogia centrată pe competențe
 2. Tipuri de lecții
 3. Proiectarea unității de învățare

Rezultate olimpiade și concursuri școlare

Resurse utile - Informatică și TIC - gimnaziu

Materiale Consfătuiri 2017:

AN ȘCOLAR 2016 - 2017:

NOUTĂȚI:

 1. REGULAMENT SPECIFIC ( Nr. 25173/30.01.2017 )
 2. PRECIZĂRI cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică pentru anul școlar 2016 - 2017Nr. 25174/30.01.2017 )

SITE-uri utile:

CONCURSURI ȘI PROIECTE ȘCOLARE:

AN ȘCOLAR 2015 - 2016:

CENTRE METODICE – INFORMATICĂ ȘI TIC

NOUTĂȚI:

Premii olimpiade și concursuri școlare:

 

AN ȘCOLAR 2014 - 2015

 

AN ȘCOLAR 2013 – 2014:

NOU !  

Documente manageriale:

 1. Regulamentul Consiliului Consultativ
 2. CENTRE METODICE
 3. COMISII FUNCȚIONALE
 4. CONSILIUL CONSULTATIV
 5. METODIȘTI – MENTORI

Site-uri utile:

Concursuri:

Curriculum, programe și proiecte educaționale:

InfoNews:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție