salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

Repartizarea candidatilor pe sali la Concursul de ocupare a functiilor de director-director adj. din data de 18.02.2022

Pentru identificare, candidații care au solicitat anonimizarea datelor, vă informăm faptul că în e-mail-ul primit de pe platforma de înscriere la concurs, cu subiectul : Concurs Directori Preuniversitar - Recipisă înregistrare cerere”, ați primit și un număr de înregistrare “Nr. Reg.”.

Primele 8 (opt) caractere din acel număr de înregistrare reprezintă codul dumneavoastră de anonimizare.

 

Centrul special pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie - aprilie 2022 : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÂRGOVIȘTE

ADRESA : Strada Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, Târgoviște

 
Conform prevederilor art. 9, alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului, candidații a căror înscriere nu a fost validată pot transmite comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la etapa de evaluare, motivele care consideră că au generat neconformitatea documentelor și solicită analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori, inclusiv a celor de natură tehnică.
Solicitarea se transmite în scris, semnată și însoțită de copie a actului de identitate la adresa de e-mail : concurs.directori@isj-db.ro .
 • Comsia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2021-2022, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5991/2020.
 • Ședința de repartizare va avea loc LUNI, 31.01.2022, începând cu ora 08:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
 • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 27.01.2022 ACTUALIZATA

 • Comsia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2021-2022, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5991/2020.
 • Ședința de repartizare va avea loc MIERCURI, 12.01.2022, începând cu ora 08:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
 • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 12.01.2022

Candidații promovați la mai multe funcții participă fizic la ședința organizată de comisia județeană, în vederea stabilirii opțiunii finale pentru o singură funcție.

 •           Data organizării ședinței: 13 decembrie 2021
 •           Ora: 13.00
 •           Locul desfășurării: sala mare de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Str.       
 •           Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște.

ISJ DB PO optiuni candidati

Lista cu rezultatele finale ale candidatilor la concursul de ocupare a functiilor vacante de director si director adjunct 2021- Anexa la Adresa ME nr. 35802/07.12.2021

 • Comsia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2021-2022, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5991/2020.
 • Ședința de repartizare va avea loc JOI, 09.12.2021, începând cu ora 11:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
 • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 09.12.2021 Reactualizata

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție