salvaticopiii ovid

Noutati

Ședința de repartizare din data de 19.04.2024, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, după cum urmează :

Ora de începere

Categoria

 

 

09:00

- completare de catedră nesoluționată

 

- pretransfer prin schimb de posturi

 

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - TOATE DISCIPLINELE (mai puțin învățători și educatoare)

 

13:00


 

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ÎNVĂȚĂTORI și EDUCATOARE

Vacanță școlară

Data: 16 aprilie 2024

În vederea aplicării prevederilor O.M.E. nr. 3694/2024 privind structura anului școlar 2024-2025, vacanța școlară la nivelul unităților de învățământ din județul Dâmbovița este programată în perioada 17.02.2025-23.02.2025 conform HCA 13 26.03.2024.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție