salvaticopiii ovid

Noutati

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, aprobată prin O.M.E. 5578/2021, contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original, la sediul INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA.

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

Tipizat contestatii inspectii la clasa / probe practice - Concurs_de ocupare s posturilor 2022

Graficul privind repartizarea candidatilor pe unități pentru sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa

Candidații se vor prezenta mâine, 24.05.2022, ora 12:00, la unitățile la care au fost repartizați, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţiile la clasă/probele practice și data de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

Procedură operațională - Organizare probe practice orale si inspectie speciala concurs ocupare posturi 2022

Validarea înscrierilor la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2022, pentru candidații absolvenți din anii precedenți care nu au validat încă, se mai poate face mâine, 19.05.2022 până la ora 16:30 și poimâine, 20.05.2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Candidații absolvenți 2022 vor valida înscrierea în perioada 6-8 iulie 2022, atunci când vor aduce și documentele de absolvire.

Candidații vor prezenta documentul de identitate sau procura notarială pentru persoanele desemnate.

În sprijinul candidaților de la Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, venim cu propunerea PROGRAMĂRII ONLINE A ÎNSCRIERILOR, din dorința de a reduce timpul de așteptare, disconfortul și aglomerația.

Pentru PROGRAMARE ONLINE accesați formularul de mai jos, pentru a vă alege ziua și ora la care doriți să vă înscrieți :

DESCHIDE AICI FORMULAR PROGRAMARE ÎNSCRIERE CONCURS - IȘJ DÂMBOVIȚA

Atenție! Formularul este limitat la o singură înscrieere și necesită conectare la un cont Gmail.

În situația în care nu vă programați online, vă așteptăm la IȘJ Dâmbovița și veți fi preluați de o echipă de lucru din cadrul comisie de organizare. Pentru înscrierile programate online sunt alocate trei echipe de lucru.

Mai multe informații despre organizarea concursului puteți afla AICI.

Înscrierile la Consursul național de ocupare a posturilor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

CALENDARUL CONCURSULUI :

TIPIZATE :

     Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți :

LEGISLATIV :

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau prin procură notarială de către persoanele desemnate.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2022 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

CAZIERUL judiciar și certificatul de integritate comportamentală se solicită și ridică de la poliție de către candidați.

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2021-2022, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5991/2020.
  • Ședința de repartizare va avea loc MARȚI, 03.05.2022, începând cu ora 09:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor ACTUALIZATA pentru sedinta de repartizare din data de 03.05.2022

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție