salvaticopiii ovid

Noutati

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2023-2024, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 6218/2022.
  • Ședința de repartizare va avea loc VINERI, 10.05.2024, începând cu ora 12:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar situații.

Lista posturilor vacante/rezervate :

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA / URBAN / MATEMATICA / 8 Ore / GIMNAZIAL

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE :

  • 08.05.2024 - 10:00-16:30
  • 09-16.05.2024 - 09:00 - 16:30
  • 17.05.2024 - 09:00 - 14:00

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau cu procură notarială, de către împuterniciții acestora.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2024 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea și numai la aceeași disciplină. Probele practice nu se echivalează. - Solicitare echivalare inspectie Definitivat 2024

PROGRAMARE ONLINE DEPUNERE DOSAR : https://forms.gle/j2iPwTvD1sNnCLX47

E-MAIL TRANSMITERE ÎNSCRIERE ELECTRONIC : titularizare@isj-db.ro (de preferat un singur e-mail, care să respecte cerințele din cererea de înscriere)

CALENDARUL CONCURSULUI Calendar Titularizare 2024

TIPIZATE :

Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți (pentru fiecare solicitare se depune câte un dosar) :

ÎN SPRIJINUL CANDIDAȚILOR :

LEGISLATIV :

CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Sărbători fericite!

Data: 04 mai 2024

Ședința de repartizare din data de 19.04.2024, se va desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, după cum urmează :

Ora de începere

Categoria

 

 

09:00

- completare de catedră nesoluționată

 

- pretransfer prin schimb de posturi

 

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - TOATE DISCIPLINELE (mai puțin învățători și educatoare)

 

13:00


 

- pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ÎNVĂȚĂTORI și EDUCATOARE

Vacanță școlară

Data: 16 aprilie 2024

În vederea aplicării prevederilor O.M.E. nr. 3694/2024 privind structura anului școlar 2024-2025, vacanța școlară la nivelul unităților de învățământ din județul Dâmbovița este programată în perioada 17.02.2025-23.02.2025 conform HCA 13 26.03.2024.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție