salvaticopiii ovid

Noutati

Invatamant special

An școlar 2023-2024
Program de lucru cu publicul:
Miercuri, 13.00-16.00

LEGISLAŢIE ACTUALIZATĂ:

 • Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu completările și modificările ulterioare
 • OM nr. 5.573/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 7 noiembrie 2011,
 • OM nr. 5574/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • OM  nr. 5036/2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011
 • OM nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
 • Ordinul nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
 • Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale
 • Curriculum
 • Ordinul nr.3622/27.04.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial, 
 • Ordinul nr. 3702/2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial.
 • Ordinul nr. 3414/16.03.2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru învățământul special clasele IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică.
 • Ordinul nr. 3.975/2022 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru grupele de intervenție timpurie organizate pentru copiii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple și a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple

 

An școlar 2022-2023

LEGISLAŢIE ACTUALIZATĂ:

ü  Ordinul  nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ü  OM nr. 5.573/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 7 noiembrie 2011,

ü  OM nr. 5574/ 7.10.2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

ü  OM  nr. 5036/2015 din 25 august 2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011

ü  OM nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

ü  Ordinul nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

ü  OM nr. 5.555/7.10.2011Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 27 octombrie 2011.

ü  Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale

ü  Ordinul nr. 5379/7.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar

ü  Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și  examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022

ü  Ordinul nr. 3622/27.04.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial,

ü  Ordinul nr. 3702/2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial.

ü  Ordinul nr. 3414/16.03.2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru învățământul special clasele IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică.

ü  Ordinul nr. 3.975/2022 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru grupele de intervenție timpurie organizate pentru copiii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple și a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple

ü  OME nr 5.241./31.08.2022, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

ü  OME nr. 5.243/ 31 august 2022. privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024*)

ü  OME nr. Ordinul nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023.

ü  OME nr. 4759/2022 din 22 august 2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022 - 2023

 

ü 

SITE-URI UTILE:

www.scspecialatgv.ro - SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE

www.cjraedb.ro - CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA

http://www.dgaspcdb.ro/ - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

http://snac.edu.ro/ - STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

LEGISLAŢIE:

AN ŞCOLAR 2015-2016:

 INFORMAŢII UTILE:

 

RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE :

CLICK PE BUTONUL DE MAI JOS PENTRU A ACCESA RESURSE EDUCAȚIONALE ON-LINE

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție