salvaticopiii ovid

Noutati

Legislatie

 

 1. ORDIN pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administratie din unitățile de învățământ preuniversitar
 2. ORDIN nr. 4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
 3. Ordinul M.E.N. nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014
 4. Codul Muncii Actualizat 2015
 5. ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
 6. ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011
 7. ORDIN privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual
 8. Ordin privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 6143/01.1l.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
 9. Ordin nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 10. REGULAMENT de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar
 11. ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
 12. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție