CONCURSUL DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL , SERIA A 7-A

În perioada 20 august – 6 octombrie 2014 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional  sesiunea 2014, seria a 7-a, conform Calendarului aprobat prin O.M.E.N. nr. 4314/11.08.2014.

Site-ul aplicației: http://cneme.edu.ro/inscriere/index.php

Pagina M.E.N. dedicată concursului: http://cneme.edu.ro/

Noutati – Miscarea personalului didactic 2014 – 2015

  • Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 ( Pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau 2011). ( Prelungirea_contractului_per_det_2014_2015_august )
  • Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011 ( Pentru cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din mai-august 2013 / mai-august 2012 şi/sau iunie-iulie 2011 care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci)). ( cerere_angajare_det_2013_2012_2011 )
  • CALENDARUL mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 – PERIOADA AUGUST – SEPTEMBRIE 2014 ( CALENDAR Anexa 19 – 3080 )

ANUNT – Cursul de formare “Implementarea standardelor de referinta”

Cadrele didactice care au participat la cursul de formare “Implementarea standardelor de referință”, desfășurat în perioada mai -iunie 2011, pot ridica atestatele de formare continuă, începând cu 18.08.2014, de la sediul I.Ș.J. Dâmbovița – insp. Ion Gabriela (cam. 6).

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT, SESIUNEA 2014

În urma promovării examenului de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița eliberează candidaților o singură adeverință, considerată “original”.
Pentru activitățile de mișcare de personal sau alte împrejurări, nu se depune la dosar adeverința considerată “original”, ci o copie legalizată la notariat sau “conformă cu originalul”, după caz.
Adeverința se eliberează personal, pe baza actului de identitate, la secretariatul I.Ș.J. Dâmboviţa, numai în perioada 10 – 14 august 2014, în intervalul orar 8.00 – 16.00.

NOU ! – Liste posturi nerepartizate, candidati repartizati in etapa a II-a si candidati nerepartizati