Noutati – Resurse Umane

Noutati – Managementul resurselor umane

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT SI DIRECTOR CCD

În baza prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/26.10.2011, modificată prin OMECS nr. 3169/04.02.2015,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  99/06.02.2015 se organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și director la casele corpului didactic.

Înscrierea candidaților se face în perioada 25 MARTIE – 5 APRILIE 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița:

  • de luni până joi, între orele 8.00 și 16.30;
  • vineri,  între orele 8.00 și 14.00;
  • în zilele de 4 și 5 aprilie, între orele 10.00 și 12.00.

Documente utile

  • Dosarul de înscriere se depune la inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane care verifică, în prezența candidatului, dacă sunt respectate în totalitate condițiile prevăzute la art. 4.1. din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011 și OMECS nr. 3169/04.02.2015.

Simpozion national

Simpozionul Național  „Competențe cheie, fundament pentru dezvoltarea personală”

REZULTATELE CONCURSULUI NATIONAL “MADE FOR EUROPE”, editia a IX-a

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL “MADE FOR EUROPE”, ediția a IX-a – Etapa judeţeană – 13.03.2015