salvaticopiii ovid

Noutati

În atenția candidaților la proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022, se va desfășura în ziua de 20.07.2022, la Colegiul Național "Constantin Carabella" din Târgoviște, în intervalul orar 9,00 – 13,00.

Accesul candidaților în centrul de examen se realizează în intervalul 7,30 – 8,00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate (conform art. 22 (3) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, Anexă la OMEC nr. 5434/31.08.2020).

Accesul în unitatea de învățământ se face pe poarta situată în curtea din spatele colegiului (strada Ana Ipătescu).

LOCAȚIE : 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție