salvaticopiii ovid

Noutati

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR / CATEDRELOR, SESIUNEA 2022

Înscrierile la Consursul național de ocupare a posturilor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

CALENDARUL CONCURSULUI :

TIPIZATE :

     Pentru înscrierea în baza notelor obținute în anii precedenți :

LEGISLATIV :

ÎN SPIJINUL CANDIDAȚILOR :

Înscrierile se fac în baza documentului de identitate personal de către candidați sau prin procură notarială de către persoanele desemnate.

ÎNSCRIEREA ÎN MAI MULTE JUDEȚE se realizează prin depunerea a câte unui dosar de înscriere distinct pentru fiecare județ, indiferent de județul în care va fi susținută proba scrisă. În fiecare județ se va susține inspecția la clasă / proba practică, cu rezultatul căreia se va face media de repartizare.

ECHIVALAREA INSPECȚIEI cu media inspecțiilor de la examenul de Definitivat 2022 se realizează doar în județul în care s-au susținut acestea.

CAZIERUL judiciar și certificatul de integritate comportamentală se solicită și ridică de la poliție de către candidați.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție