salvaticopiii ovid

Noutati

A N U N Ț privind organizarea ședinței de repartizare pentru etapa de PRETRANSFER 2022

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează, JOI, 07.04.2022, ședința de repartizare prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și pretransfer prin schimb de posturi, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 și ale Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023, anexă la metodologia-cadru.
  • LOC DE DESFĂȘURARE : Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
  • Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.

GRAFICUL ȘEDINȚEI :

DISCIPLINA / DISCIPLINELE / GRUPA

INTERVALUL ORAR

PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI

09:00 - 09:15

EDUCATIE FIZICA SI SPORT, CARTING

09:15 - 09:30

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA

09:45 - 10:45

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA / EDUCATOARE / INVATATORI

10:45 - 13:30

DISCIPLINE SOCIO - UMANE (ISTORIE, GEOGRAFIE, EDUCATIE SOCIALA) și PROTECTIA MEDIULUI

13:30 - 14:45

EDUCATIE TEHNOLOGICA, MECANICA, MATEMATICA, FIZICA, BIOLOGIE, MUZICA, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA, PROFESOR LOGOPED / ALTE SITUAȚII

Începând cu ora 15:00

 

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție