Dezvoltarea resurselor umane

ANUL  ȘCOLAR 2014 – 2015

Programul de desfășurare al activităților de pregătire  în vederea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II al Universității VALAHIA din Târgoviște – sesiunea 2015

Anunț – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – colocviul pentru gradul didactic I, an școlar 2015 – 2017

Instituţii de învăţământ superior implicate în procedura de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2014 – 2015.

Lista cadrelor didactice care au solicitat efectuarea primei inspecţii curente în anul şcolar 2014 – 2015 în vederea înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2015-2017 (cereri validate de către consiliile de administraţie ale unitaţilor de învăţământ) – aici
Lista cadrelor didactice care au solicitat efectuarea primei inspecţii curente în anul şcolar 2014 – 2015 în vederea înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2015-2018 (cereri validate de către consiliile de administraţie ale unitaţilor de învăţământ) – aici
Lista cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2014 – 2016, ale căror cereri au fost aprobate de către Consiliul de administraţie al I.S.J. Dâmbovița – aici
Lista cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2014 – 2017, ale căror cereri au fost aprobate de către Consiliul de administraţie al I.S.J. Dâmbovița  – aici

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013 – 2014. Lista cadrelor care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare la data de 14.11.2014. aici

Lista specializărilor pentru care Universitatea „Valahia” din Târgovişte are atribuţii de perfecţionare

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2014 – 2015.

Instituții județene cu atribuții în formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Casele Corpului Didactic – Date de contact aici

Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor didactice II și I

 • Adresa ISJ Dâmbovița nr. 7427/18.09.2014 (instruirea cadrelor didactice, calendarul înscrierii în unități, calendarul de depunere a cererilor/dosarelor la sediul I.Ș.J. Dâmbovița) aici
 • Gradul didactic II (formulare necesare, condiții de înscriere, legislație, precizări) aici
 • Gradul didactic I (formulare necesare, condiții de înscriere, legislație, precizări) aici

Programe de conversie profesională

 • Universitatea „Valahia” din Târgoviște – Oferta de programe de conversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2014 – 2015 aici

Legislație utilă

Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor:

 ANUL  ȘCOLAR 2013 – 2014

 • Nota M.E.N. Nr. 34429/ 19.03.2014 referitoare la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2014
 • Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice din judeţul Dâmboviţa care solicită echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5531/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sesiunea 2013 – 2014 – Evaluarea eligibilităţii la nivelul I.S.J. Dâmboviţa / Instituţii de învăţământ superior implicate în evaluarea dosarelor aici

Legislație utilă:

 • Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor (Nota M.E.N. nr. 106071/06.12.2013)
 • Situaţia înscrierilor la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014 aici

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013 – 2014. Lista cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare la data de 27.11.2013

 • Lista nominală a cadrelor didactice ale căror cereri pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2013 – 2014 în vederea înscrierii la gradul didactic II, sesiunea 2014 – 2016 au fost validate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa  – aici
 • Lista nominală a cadrelor didactice ale căror cereri pentru efectuarea primei inspecţii curente în anul școlar 2013 – 2014 în vederea înscrierii la gradul didactic I, seria 2014 – 2017, au fost validate în şedinta Consiliului de administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa – aici
 • Lista nominală a cadrelor didactice ale căror cereri de înscriere la gradul didactic II, sesiunea 2013 – 2015, au fost aprobate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa – aici
 • Lista nominală a cadrelor didactice ale căror cereri de înscriere la gradul didactic I, seria 2013 – 2016, au fost aprobate în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa – aici

Precizările Universității din Craiova referitoare la colocviul pentru admiterea la gradul didactic I, pentru seria 2013 – 2016 aici

Conversie profesională

ANUL  ȘCOLAR 2012 – 2013

 1. Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Cluj  – http://dppd.ubbcluj.ro/index.php/echivalari
 2. U.N.E.F.S., Bucuresti – http://www.unefs.ro/index.php?l=RO&mp=5&m=8&p=555
 3. Universitatea Tehnica de Construcţii, Bucureşti – http://dppd.utcb.ro/pdf2012/echivalare-studii-invatamant-preuniversitar-2012.pdf 
 4. Universitatea  „VALAHIA”, Târgovişte – http://www.valahia.ro/images/documente/Rezultatele%20procesului%20de%20evaluare.pdf

Grade didactice:

 1. Lista cadrelor didactice înscrise cu dosar la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2012 – 2014, ale căror cereri au fost aprobate de  Consiliul de Administrație al IȘJ Dâmbovița – Anexa 3

2. Lista cadrelor didactice înscrise cu dosar la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012 – 2015, ale căror cereri au fost aprobate de Consiliul de Administrație al IȘJ Dâmbovița – Anexa 4

3. Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013  – Situația candidaților după validarea fișelor de înscriere

Organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I:

 Conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar