Discipline

GRADAȚIE DE MERIT

Grilele de evaluare pentru candidatura la obținerea gradației de merit – sesiunea 2015:

1. PERSONAL DIDACTIC

2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR