Organigrama

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL – prof. SORIN ION

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT – prof. dr. GABRIELA ISTRATE

 DEPARTAMENTUL CURRICULUM     ȘI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII    

DEPARTAMENTUL DESCENTRALIZARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL. DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

DEPARTAMENTUL NEDIDACTIC

     
Monitorizarea curriculumului descentralizat: prof. Cătălina Homeghiu
Învăţământ preșcolar: prof. Victoria Tomescu
Învăţământ primar: prof. dr. Mirela Mihăescu
Limba şi literatura română: prof. Tatiana Ghiță
Limbi moderne: prof. Mihaela Anton     Matematică: prof. Laura Maria Erculescu
Informatică: prof. Nicolae – Radu Tăbârcă
Fizică – chimie: prof. Gabriela Dinu     Biologie: prof. Ofelia Tănase
Istorie, geografie, socio – umane: prof. dr. Marian Curculescu
Arte, religie: preot prof. dr. Mihail Stan
Educaţie fizică şi sport: prof. Octavian Constantinescu
Învăţământ profesional şi tehnic: prof. Luminița Popescu
Minorităţi: prof. Nicolae Iorga
Învăţământ special: 
 
 
Implementarea descentralizării instituționale: prof. Mioara Aldescu, prof. dr. Liviu Vasilescu
Managementul resurselor umane: prof. Victor Ilie, prof. Ramona Mâinea
Dezvoltarea resursei umane și mentorat: prof. Carmen Ion
Proiecte educaționale: prof. Cristina Groza, prof. Valentin Irinel Stancu
Educație permanentă: prof. dr. Elena Mosor
Învățământ particular și alternative educaționale: prof. Ofelia Tănase
 
   
Financiar – contabil: contabil șef Ludmila Luminița Savu
Rețea școlară: consilier Daniela Bănășanu
Tehnic – administrativ: consilier Anca Stănescu
Audit public intern: auditor Cristina Dumitru