Documente specifice inspectiei scolare de specialitate

ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015

Gradele didactice II și I

  1. Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II
  2. Raport scris încheiat la inspecţia curentă la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II
  3. Raport încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II
  4. Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente pentru acordarea gradului didactic I
  5. Raport scris încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I
  6. Raport scris încheiat la inspecţia specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic I/acordarea titlului de profesor emerit
  7. Raport scris încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I

Fișa de observare a lecției –  Anexa nr.5 a Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin OMECTS nr. 5547 / 6.10.2011