Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul prescolar – ANUNT

In cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” POSDRU/87/1.3/S/61130, implementat de ISJ Dambovița în calitate de beneficiar și CCD Dambovița, ISJ Suceava, ISJ Alba, Reggio Children Italia și Mondo Consulting SRL in calitate de parteneri, se vor organiza, in perioada noiembrie 2012 – martie 2013 următoarele cursuri de formare acreditate:

1.      Cursul : Noi abordări în educația timpurie

–          nr. de ore: 69

–          nr. credite: 17/ 18

–          tematica: Limbajele expresive în procesul de învăţare, Predare, învățare, evaluare – noi abordări în educația timpurie; Predare, învățare, evaluare – noi abordări în educația timpuri; Educaţie şi cultură artistică: limbajul grafic¸ Între semne şi scriitură sau despre cum abordează copiii codul scrierii; Arhitectura și pedagogia în dialog-copii, spații, relații; Grădinița ca organizație

2.      Cursul: Ascultare și relaționare în educația timpurie – diferențele în dialog

–          nr. de ore: 20

–           nr. credite: 5

–          tematica: Principii de bază și fundamente teoretice în educația timpurie – modele de bune practici; Observare, interpretare, documentare și evaluare și rolul lor în procesul învățării; Diferențele în dialog – pedagogia pentru copiii cu nevoi speciale

Ambele cursuri includ și 3 zile de  formare în Italia, la Reggio Emilia.

Se pot inscrie persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

–          educator/profesor pentru învățământ preșcolar titular

–          cel puțin gradul didactic defintiv

–          interes pentru dezvoltarea  profesională din perspectiva modernizării educației  timpurii

Pentru înscriere se vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița următoarele documente (la  insp. de specialitate Victoria Tomescu):

–       Curriculum vitae – format EuroPass;

–       Copie de pe cartea de identitate ( pentru verificarea domiciliului)

–       Scrisoare de intenție ( ½ pag.).

–       Copie de pe documentul de titularizare ca educatoare

–       Adeverinta de la unitatea unde este incadrat

Termen de finalizare a înscrierii: 8.10.2012