Category Archives: CJRAE

Selectia profesorilor coordonatori SNAC

Anunțul privind selecția profesorilor coordonatori SNAC la nivel de școală

Consfatuiri judetene SNAC

În data de 1 octombrie 2013, ora 14.00, la sediul ISJ Dambovita, va avea loc Consfatuirea judeteana a  profesorilor coordonatori si voluntari SNAC.

ANUNT – Recrutare coordonator SNAC la nivel de scoala

Adresa CJRAE Dambovita Nr.  835/10.09.2013

Completare – Anunt proiect POSDRU/90/2.1/S/53676 „Pas cu pas spre viata activa”

CompletareAnunț privind achiziția publica de servicii reuniuni și conferințe organizate la hotel, de restaurant și de servire a mâncării din cadrul proiectului „Pas cu pas spre viața activă” ID 53676.

ANUNT PROIECT POSDRU ”PAS CU PAS SPRE VIATA ACTIVA”

În cadrul Proiectului “Pas cu pas spre viaţa activă”, ID 53676, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”, implementat de I.S.J. Dâmbovița în parteneriat cu C.J.R.A.E. Dâmbovița, I.S.J. Olt și Institutul Național de Cercetare Știintifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, în perioada 1 octombrie 2010 – 30 iunie 2013, se va organiza, în perioada 14 – 24 mai 2013 achiziție prestator servicii organizare conferințe/seminarii.
Data limită pentru depunerea ofertei 24.05.2013 , ora limită 14:00
Locul : sediul proiectului : Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, Târgovişte
Documente necesare pentru depunerea ofertelor:
Documentaţia de atribuire
Caiet de sarcini
Formulare
Clauze contractuale