Category Archives: Bacalaureat

Modificarea Ordinul MEN nr. 5.219/ 2010

Ordinul ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului  ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulației internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

PRECIZARI privind sustinerea examenelor de finalizare a studiilor, in sesiunile anului scolar 2012 – 2013 si cuantumul taxelor

PRECIZĂRI privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2012 – 2013 şi cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal