Category Archives: Management

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT SI DIRECTOR CCD

În baza prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/26.10.2011, modificată prin OMECS nr. 3169/04.02.2015,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  99/06.02.2015 se organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și director la casele corpului didactic.

Înscrierea candidaților se face în perioada 25 MARTIE – 5 APRILIE 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița:

  • de luni până joi, între orele 8.00 și 16.30;
  • vineri,  între orele 8.00 și 14.00;
  • în zilele de 4 și 5 aprilie, între orele 10.00 și 12.00.

Documente utile

  • Dosarul de înscriere se depune la inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane care verifică, în prezența candidatului, dacă sunt respectate în totalitate condițiile prevăzute la art. 4.1. din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011 și OMECS nr. 3169/04.02.2015.

EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL – REZULTATE – SESIUNEA 2015, SERIA 1

Experți în management educațional – Rezultate – sesiunea 2015, seria 1

CORPUL NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL – etapa de selectie online – sesiunea 2015, seria I

TABEL NOMINAL cuprinzând candidaţii înscriși în etapa de selecţie online – sesiunea 2015, seria I

CONCURSUL DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL , SERIA A 8-A

În perioada 10 februarie – 27 martie 2015 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional  sesiunea 2015, seria a 8-a, conform Calendarului aprobat prin O.M.E.C.S. nr. 3168/04.02.2015.

Site-ul aplicației: http://cneme.edu.ro/inscriere/index.php

Pagina M.E.N. dedicată concursului: http://cneme.edu.ro/

Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar general

În baza prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753/26.10.2011, modificată prin OMECS nr. 3169/04.02.2015,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  99/06.02.2015 se organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general din inspectoratele școlare.

Înscrierea candidaților se face în perioada 18 – 23 februarie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

Documente utile: