Category Archives: Proiecte si programe europene

Anunt – Proiectul POSDRU „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun !”

Informații referitoare la proiectul POSDRU „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun !”

Site-ul proiectului:http://www.antreprenoriatpentruviitor.ro/

Rezultate selectie scoli – Proiect JOBS

Rezultatele evaluării unităţilor şcolare care au aplicat  pentru proiectul JOBS

Anunt selectie scoli – Proiectul JOBS

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ORGANIZEAZĂ SELECŢIA ŞCOLILOR CARE VOR FACE PARTE DIN PROIECTUL JOBS. Se vor selecta 6 unităţi de învăţământ/judeţ (3 unităţi de învăţământ gimnazial şi 3 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, cel puţin o unitate de învăţământ gimnazial din mediul rural.)
IMPORTANT:
TRIMITEREA FORMULARULUI DE APLICAŢIE PENTRU SELECŢIE,  ÎN CADRUL PROIECTUL JOBS SE FACE ÎN PERIOADA: 15 – 17 APRILIE 2015, LA SEDIUL  I.S.J. DÂMBOVIŢA
Anexam următoarele:
Adresa MECS/ CNDIPT catre inspectoratele scolare din regiunile NE si Sud Muntenia
– Anexa 1 – Descrierea contextului si a  proiectului JOBS
– Anexa 2- Formular de aplicatie pentru selectia in cadrul proiectului JOBS
– Anexa 3 – Criterii de eligibilitate şi selecţie a şcolilor în Proiectul JOBS pentru anul şcolar 2015-2016

Proiectul JOBS  este un proiect al Centrului Internaţional de Proiecte în domeniul educaţiei (IPE), al Universităţii Pedagogice Zurich (PH Zurich) a fost dezvoltat în cooperare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi Universitatea din Bucureşti (UB). Este finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi cofinanţat de Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

ANUNT – Inscriere programe de formare

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița organizează în perioada 5 – 14 decembrie 2014 următoarele programe de formare:
1. Program Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, adresat directorilor, cadrelor didactice, responsabililor proiecte educaționale europene;
2. Program formare Manager de proiect, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, responsabililor proiecte educaționale europene;
3. Program formare Inspector resurse umane, adresat secretarilor unităților de învățământ;
4. Program formare continuă – Comunicare instituțională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
5. Program formare continuă – Consiliere educațională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, profesorilor diriginți;
6. Program formare continuă – Consiliere privind cariera, adresat specialiștilor din cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică (consiliere școlară).

Înscrierea se va face la secretariatul Inspectoratului Școlar, după următorul program:
– Marți, 18.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Miercuri, 19.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Joi, 20.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Vineri, 21.11.2014, între orele 8,00 – 14,00 ;

Dosarul de înscriere cuprinde cererea de înscriere și copiile actelor solicitate în cerere (BI/CI, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie – unde este cazul, ultimul act de studii).
Având în vedere numărul limitat de locuri, grupele de cursanți se vor realiza strict în ordinea înscrierilor.
Cursurile sunt gratuite.

Inspector Școlar General,
Prof. LUMINIȚA PREDA

ANUNT DE SELECTIE – Proiectul POSDRU/153/1.1 /S/136612 „TEEN PERFORM – Program inovator de imbunatatire a rezultatelor scolare in invatamantul liceal”

ANUNŢ DE SELECŢIE a unităţilor şcolare participante la Proiectul POSDRU/153/1.1 /S/136612 „TEEN PERFORM – Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”