CONCURSUL DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL , SESIUNEA 2014, SERIA 2

Tabelul nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online, sesiunea 2014, seria 2

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate reactualizata dupa sedinta publica din data de 27.08.2014

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate reactualizata după etapele de restrângere de activitate nesoluționată, detașare la cerere și prelungirea contractului de muncă din data de 27.08.2014

Anunt – Mobilitatea personalului didactic – Sedintele publice din datele de 29 si 29 august 2014

Anunț – Ședințele publice din datele de 29 și 29 august 2014

Anunt – Mobilitatea personalului didactic – Sedinta publica din data de 27.08.2014

Ședința publică din data de 27.08.2014 cu privire la :
- soluționarea cererilor de completare a normei didactice și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
- ocuparea prin continuitate pentru detașare la cerere;
- repartizarea prin detașare la cerere a cadrelor didactice titulare participante la concursul din 2014;
- ocuparea posturilor prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului,
va avea loc la sediul I.Ș.J. Dâmbovița începând cu orele 13:00.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului