Graficul consfatuirilor judetene

Graficul consfătuirilor județene

Miscarea personalului didactic – LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, REACTUALIZATĂ LA DATA DE 05.09.2014

Lista posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată la data de 05.09.2014

Rezultate – admitere etapa a III-a

Rezultatele repartizării absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

CONCURSUL DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL , SESIUNEA 2014, SERIA 2

Tabelul nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online, sesiunea 2014, seria 2

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate reactualizata dupa sedinta publica din data de 27.08.2014

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate reactualizata după etapele de restrângere de activitate nesoluționată, detașare la cerere și prelungirea contractului de muncă din data de 27.08.2014