Anunt – Mobilitatea personalului didactic – Sedinta publica din data de 27.08.2014

Ședința publică din data de 27.08.2014 cu privire la :
- soluționarea cererilor de completare a normei didactice și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
- ocuparea prin continuitate pentru detașare la cerere;
- repartizarea prin detașare la cerere a cadrelor didactice titulare participante la concursul din 2014;
- ocuparea posturilor prin detașare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului,
va avea loc la sediul I.Ș.J. Dâmbovița începând cu orele 13:00.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invatamantului

Mobilitatea personalului didactic – Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita DETASARE LA CERERE

Mobilitatea personalului didactic – Lista candidatilor care vor sustine PROBA PRACTICA in data de 25.08.2014

Lista candidaților care participa la etapele de ocupări/repartizări pe posturi/catedre vacante/rezervate în etapele prevăzute în calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 în datele de 26, 27, 28, 29 august și vor susține PROBA PRACTICĂ în profilul postului în data de 25.08.2014

CONCURSUL DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL , SERIA A 7-A

În perioada 20 august – 6 octombrie 2014 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional  sesiunea 2014, seria a 7-a, conform Calendarului aprobat prin O.M.E.N. nr. 4314/11.08.2014.

Site-ul aplicației: http://cneme.edu.ro/inscriere/index.php

Pagina M.E.N. dedicată concursului: http://cneme.edu.ro/