ANUNT – Inscriere programe de formare

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița organizează în perioada 5 – 14 decembrie 2014 următoarele programe de formare:
1. Program Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, adresat directorilor, cadrelor didactice, responsabililor proiecte educaționale europene;
2. Program formare Manager de proiect, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, responsabililor proiecte educaționale europene;
3. Program formare Inspector resurse umane, adresat secretarilor unităților de învățământ;
4. Program formare continuă – Comunicare instituțională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
5. Program formare continuă – Consiliere educațională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, profesorilor diriginți;
6. Program formare continuă – Consiliere privind cariera, adresat specialiștilor din cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică (consiliere școlară).

Înscrierea se va face la secretariatul Inspectoratului Școlar, după următorul program:
– Marți, 18.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Miercuri, 19.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Joi, 20.11.2014, între orele 8,00 – 16,00 ;
– Vineri, 21.11.2014, între orele 8,00 – 14,00 ;

Dosarul de înscriere cuprinde cererea de înscriere și copiile actelor solicitate în cerere (BI/CI, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie – unde este cazul, ultimul act de studii).
Având în vedere numărul limitat de locuri, grupele de cursanți se vor realiza strict în ordinea înscrierilor.
Cursurile sunt gratuite.

Inspector Școlar General,
Prof. LUMINIȚA PREDA

Ziua Sigurantei pe Internet 2015

Concursul național „Resurse digitale pentru viitor” 2015

Precizari privind continuarea studiilor in anul scolar 2014 – 2015

Adresa M.E.N. nr. 62097/03.11.2014 privind continuarea studiilor în anul școlar 2014 – 2015 pentru diferite categorii de absolvenți 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR METODICE – SEM. I – AN SCOLAR 2014 – 2015

Programul activităților metodice, științifice și de perfecționare programate în semestrul I, an școlar 2014 – 2015

Curs initiere „Step By Step”

Sesiunea extraordinară a cursului de inițiere (pentru clasa I   în alternativa educațională „Step By Step” va avea loc la Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică”, în perioada 3-6 noiembrie 2014