Documente specifice inspectiei scolare de specialitate

ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014

  • Fișa de observare a lecției -  Anexa nr.5 a Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin OMECTS nr. 5547 / 6.10.2011
DEFINITIVAT:
GRADUL DIDACTIC II:
  • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II –  Anexa 3 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
  • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II - Anexa 6 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
  • FIŞĂ DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecției curente / speciale pentru acordarea gradului didactic II –  Anexa 1 a OMEN nr. 3129/01.02.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
GRADUL DIDACTIC I:
  • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I - Anexa 10 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
  • FIŞĂ DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecției curente / speciale pentru acordarea gradului didactic I –  Anexa 3 a OMEN nr. 3129/01.02.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
  • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea /echivalarea gradului didactic I / acordarea titlului de profesor emerit - Anexa 14 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011